Zajęcia grupowe adresowane są do osób w podobnym wieku lub do osób, których znajomość języka jest na tym samym poziomie. Zadzwoń i zapytaj do jakiej grupy można w tej chwili dołączyć.